PERSONVERNERKLÆRING

FOR

www.kineandersen.no

 

Behandlingsansvarlig og kontaktinformasjon:

Denne personvernerklæringen forklarer hvordan Kine Andersen(«vi», «oss», «vår» eller «vårt») samler inn og bruker (behandler) personopplysninger i virksomheten vår.Kine Andersen ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for behandlingen.

Vår kontaktinformasjon er:

 

Kine Andersen

Org.nr.:  915 237 002

E-postadresse:  kine@bakasen.no

 

Rettighetene dine:

Hvis du vil benytte deg av en av dine rettigheter, kan du sende oss en e-post på kine@bakasen.no Du har krav på svar så raskt som mulig, og senest innen 30 dager. Les mer om alle rettighetene dine på Datatilsynets sider.

kineandersen.no behandler personopplysninger i begrenset grad, og vi har stort fokus på at behandlingen skal være trygg for våre brukere. Lovverket for behandling av personopplysninger følger av personopplysningsloven med tilhørende forskrift, samt Ekomloven. For mer informasjon om behandling av personopplysninger, se www.datatilsynet.no. Det behandles ikke sensitive personopplysninger på nettstedet.

 

 • Innsyn i og retting av egne opplysninger: Du kan be om en kopi av alle opplysninger vi behandler om deg, og be oss om å rette opplysninger som ikke er riktige.
 • I noen situasjoner kan du be oss om å slette og/eller begrense behandlingen av opplysninger om deg selv.
 • Dersom vi behandler opplysninger om deg på bakgrunn av berettiget interesse, har du rett til å protestere på behandlingen.
 • Dataportabilitet: Du har rett til å motta personopplysninger du har gitt til oss, i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Dersom det rettslige grunnlaget er samtykke eller avtale, og behandlingen utføres automatisk, kan du be oss om å overføre opplysningene til annen behandlingsansvarlig.
 • Du kan klage til Datatilsynet på vår behandling av personopplysninger. Vi håper at du vil si ifra direkte til oss først, så vi kan prøve å løse saken for deg på en god måte.

 

Hvordan vi samler inn personopplysninger:

Det er frivillig å oppgi personopplysninger til oss. For at vi skal kunne levere produkter eller tjenester trenger vi imidlertid en rekke opplysninger fra deg, for å kunne gjennomføre handelen. Vi verken leier, kjøper eller selger personopplysninger fra/til andre. Vi bruker ikke automatiserte avgjørelser eller profilering i behandlingen av personopplysningene dine.

Vi behandler personopplysninger når noen:

 • inngår en avtale med oss om kjøp av produkter/tjenester
 • inngår et medlemskap hos oss
 • sender oss e-post, SMS, sosiale medier eller annen korrespondanse
 • melder seg på nyhetsbrev
 • bestiller en gratis mal eller annet gratis innhold fra oss
 • melder seg på arrangementer (kurs, foredrag, workshops m.m.) i vår regi, gratis og betalte
 • bruker nettsiden vår (jfr. avsnittet om informasjonskapsler)
 • legger igjen en kommentar på nettsiden vår
 • sender inn en henvendelse via kommunikasjonsverktøy eller kontaktskjema på nettsiden vår
 • svarer på en spørreundersøkelse

 

Kategorier av personopplysninger, formål og behandlingsgrunnlag:

Vi behandler personopplysninger etter følgende behandlingsgrunnlag i personvernforordningen artikkel 6 nr. 1:

 1. a) «samtykke»: når du selv har gitt oss ditt samtykke
 2. b) «avtale»: for å kunne oppfylle en avtale som du er part i, eller for å kunne gjennomføre tiltak på din forespørsel, før vi inngår en avtale
 3. c) «rettslig forpliktelse»: for at vi skal kunne oppfylle en rettslig forpliktelse
 4. f) «berettiget interesse»: for å kunne ivareta en berettiget interesse, som vi mener veier tyngre enn hensynet til den enkeltes personvern

Vi behandler personopplysninger knyttet til:

Henvendelser fra deg (inkl. kommunikasjon, support, kundeservice m.m.)

Når du henvender deg til oss via nettsiden (kontaktskjema, kommentarfelt, kommunikasjonsverktøy), på e-post, via telefon (anrop, tekstmelding) eller sosiale medier, behandler vi personopplysninger. Avhengig av hvor og hvordan du sender oss melding, kan dette være kontaktinformasjon, IP-adresse og øvrige opplysninger du velger å sende til oss.

Formålet er å kunne svare på henvendelser fra deg, for historikk, og for å ha dokumentasjon i tilfelle vi mottar reklamasjoner, klager eller rettslige krav. Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), der de berettigede interessene er å kunne svare på henvendelser fra deg, for historikk, og for å ha dokumentasjon i tilfelle vi mottar reklamasjoner, klager eller rettslige krav.

 

Vi går gjennom, arkiverer og sletter henvendelser etter behov, men ikke sjeldnere enn annethvert år. For å ivareta en eventuell historikk og logikk i kommentarfeltet, slettes ikke kommentarer systematisk. Henvendelser vi er pliktig til å oppbevare, som dokumentasjon i forbindelse med en reklamasjon-/klagesak, lagres til fristen for å reklamere/klage er utløpt (to eller fem år). Regnskapsmateriale oppbevares inntil fem år, etter reglene i bokføringsloven.

Kjøp av produkter og tjenester, inkludert medlemskap

Når du kjøper produkter og tjenester fra oss, inkludert medlemskap, behandler vi personopplysninger som kontaktinformasjon, bestillings- og betalingsinformasjon og kjøpshistorikk.

 

Formålet er å kunne levere produkter og tjenester, inkludert medlemskap, til deg etter bestilling/kjøp, og for ha en historikk over solgte produkter og tjenester. Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b) avtale, eller c) rettslig forpliktelse. Regnskapsmateriale oppbevares inntil fem år, etter reglene i bokføringsloven.

Markedsføring i eksisterende kundeforhold:

Når du blir kunde eller medlem hos oss behandler vi personopplysninger som nevnt over. Dersom du har et eksisterende kundeforhold hos oss vil vi kunne sende deg markedsføring på e-post og SMS, i tråd med markedsføringsloven § 15, samt Forbrukertilsynets tilhørende veiledning.

 

Formålet er å kunne yte god kundeservice. Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), der de berettigede interessene er å kunne tilby deg relevante produkter og tjenester. Behandlingsgrunnlaget kan også være personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a), der du har gitt oss ditt samtykke. Du kan når som helst melde deg av markedsføring på e-post og SMS. Informasjon om hvordan du melder deg av angis i alle e-poster og SMS-er vi sender som er knyttet til markedsføring. Opplysningene oppbevares inntil «den registrerte ber om at de blir slettet».

 

Ukentlig mailer:

Vi sender ut ukentlige mailer i form av e-post, med artikler, blogginnlegg, rabatter, tilbud, gratis maler, sjekklister og lignende. De ukentlig mailene kan av og til også inneholde informasjon om våre produkter og tjenester. Når du abonnerer på nyhetsbrev behandler vi personopplysninger som kontaktinformasjon og IP-adresse.

Formålet er å kunne informere om relevante nyheter og tilbud, samt å yte god kundeservice til potensielle og eksisterende kunder. Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a) samtykke. Det er frivillig å abonnere på våre nyhetsbrev, og du kan når som helst trekke samtykket ditt tilbake (melde deg av) ved å klikke på «avmeld» nederst i en av e-postene. Opplysningene oppbevares inntil «den registrerte ber om at de blir slettet».

 

Arrangementer, også digitale:

Når du deltar på gratis arrangementer hos oss samler behandler vi personopplysninger som kontaktinformasjon. For betalingsarrangementer samler vi i tillegg inn bestillings- og betalingsinformasjon. Formålet er å kunne tilby kunder og potensielle kunder relevante kurs, foredrag og workshops. Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a) samtykke eller b) avtale. Opplysningene oppbevares inntil du trekker samtykket ditt tilbake og eventuelt ber om at de blir slettet, eller, ved avtale, inntil fem år etter reglene i bokføringsloven.

 

Spørreundersøkelser:

Vi informerer alltid om formålet med spørreundersøkelser vi gjennomfører, og om de er anonyme eller ikke. Vi deler ikke informasjonen med andre, eller bruker den til andre formål enn det vi har oppgitt. Ved anonyme undersøkelser samles ingen personopplysninger inn. Behandlingsgrunnlaget for undersøkelser som ikke er anonyme er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 a) samtykke. Opplysningene lagres så lenge det er relevant for formålet, eller inntil du trekker samtykket ditt tilbake og eventuelt ber om at de blir slettet.

Leverandører, samarbeidspartnere og databehandlere

Når du inngår en avtale med oss enten som leverandør, samarbeidspartner eller databehandler, behandler vi personopplysninger som kontaktinformasjon. Øvrige opplysninger er normalt sett knyttet til en virksomhet, og således ikke personopplysninger. Formålet er å kunne inngå slike avtaler, og behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 b) avtale. Opplysningene oppbevares inntil fem år, etter reglene i bokføringsloven.

 

Bruk av nettsiden:

Når du bruker nettsiden vår behandler vi personopplysninger som IP-adresse og andre tekniske data, samlet inn via informasjonskapsler og analyseverktøy. Formålet er å gi deg en god brukeropplevelse, samt å utarbeide statistikk for å kunne forbedre og utvikle nettsiden og tjenestetilbudet vårt. Behandlingsgrunnlaget er personvernforordningen artikkel 6 nr. 1 f), der de berettigede interessene er å gi deg en god brukeropplevelse, samt forbedring av nettsiden og tjenestetilbudet vårt. Les mer i neste kapittel.  

Informasjonskapsler og analyseverktøy

En informasjonskapsel («cookie») er en tekstfil som lagres i nettleseren din når du besøker en nettside. Nedenfor beskriver vi hvordan vi bruker informasjonskapsler og analyseverktøy på nettsiden vår https://www.kineandersen.no, i henhold til Lov om elektronisk kommunikasjon, i den såkalte «cookieparagrafen»: 2-7 b Bruk av informasjonskapsler/cookies.

Når du besøker nettsiden vår for første gang, eller etter at du har slettet informasjonskapsler, blir du informert om at vi bruker informasjonskapsler gjennom et banner som kommer opp nederst på siden. Ved å klikke på banneret aksepterer du at vi bruker informasjonskapsler som beskrevet nedenfor, for at du skal kunne fortsette å bruke nettsiden vår. Vi bruker følgende informasjonskapsler på nettsiden vår:

 

WordPress

 • wpSGCacheBypass: for hurtigbufring av nettsiden, slik at den laster raskere
 • comment_author_{HASH}: for kommentarfelt
 • comment_author_email_{HASH}: for kommentarfelt
 • comment_author_url_{HASH}: for kommentarfelt

Google Analytics

 • _ga: skille mellom unike brukere (2 år)
 • _gat: begrense antall forespørsler
 • _gid: skille mellom unike brukere (24 timer)

Facebook

 • fr: for brukere av nettsiden som er pålogget Facebook

Vi bruker også følgende analyseverktøy på nettsiden:

 • Google Analytics
 • Facebook piksel

Vi bruker Google Analytics for å spore adferd på nettsiden, som beskrevet i kapittelet over. Google: Google Analytics brukes for å analysere antall besøkende på våre nettsider, hvilke sider som besøkes på vårt nettsted, hvor lenge besøket ditt varer, og hvilken link du fulgte for å komme til vår nettside. Innhentet informasjon behandles av Google og brukes til å generere besøksstatistikk og rapporter som viser oss hvordan våre kunder besøker nettsiden. For Google Analytic sin policy, se her: https://www.google.com/intl/no/policies/privacy/

 

Vi bruker Facebook piksel for å spore adferd på nettsiden, og for å målrette annonsering på hhv. Facebook. Vi bruker

 

Drip til å sende ut nyhetsbrev, som også bruker informasjonskapsler for påmeldingskjemaer på nettsiden.

Drip: kineandersen.no benytter Drip som markedsføringsplattform. Drip lagrer personopplysninger i den grad det er nødvendig for å Bakåsen.no å sende ut epost til de som har samtykket til mottak av eposter fra nettstedet. Drip har strenge rutiner for behandling og oppbevaring av personopplysninger. For informasjon om Drip sin privacypolicy, se her: https://www.drip.com/privacy

 

Leadpages: kineandersen.no benytter leadpages som markedsføringsplattform. Leadpages er der kundene legger igjen navn og epost adresse for å få noe gratis, sette seg opp på ukentlig mailliste osv.

Eksterne tjenester:

Ved bruk av våre betalingstjenester hos PayPal, er det vedkommende tjenestes personvernerklæring som kommer til anvendelse. Kineandersen.no lagrer ingen informasjon som bruker gir til disse eksterne leverandørene.

For mer informasjon om personvernerklæring for PayPal, se her: https://www.paypal.com/no/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=no_NO

 

 

Skru av eller slette informasjonskapsler

Du kan selv skru av og/eller slette informasjonskapsler i nettleseren din. På nettstedet nettvett.no kan du lære hvordan du gjør dette for de fleste nettlesere. Der kan du også lære mer om sikrere bruk av internett. Hvis du skrur av eller sletter informasjonskapsler kan du imidlertid endre brukeropplevelsen din på et nettsted, og noen ganger vil ikke tjenester på en nettside fungere hensiktsmessig lengre.

Hvem vi deler personopplysninger med

For å kunne drive virksomheten vår, er vi noen ganger nødt til å dele personopplysningene dine med parter som:

 • Databehandlere: leverandører av ulike tjenester som behandler personopplysningene dine på våre vegne (for eksempel for IT- og administrasjonstjenester, regnskap, skylagring, webhotell, utsendelse av e-poster og lignende)
 • Profesjonelle rådgivere fra bransjer som advokat, finans, regnskap, revisjon og forsikring
 • Brukerstøtte for IT- og administrasjonssystemer
 • Offentlige myndigheter vi er pliktig å rapportere til

Vi krever at alle vi deler personopplysningene dine med, sikrer dataene dine i henhold til god informasjonssikkerhet, og etter kravene i personvernforordningen. Vi inngår databehandleravtale med alle leverandører.

Overføring av personopplysninger utenfor EU/EØS

I noen tilfeller overføres personopplysningene dine utenfor EU/EØS, for eksempel der vi bruker leverandører utenfor EU/EØS til å håndtere utsendelse av nyhetsbrev, til å behandle kundeopplysninger, for å tilgjengeliggjøre produkter og tjenester på nettsiden vår, for å muliggjøre betaling, for sikkerhet på nettsiden vår og ellers for å kunne drive virksomheten vår på en trygg og effektiv måte.

Overføring av personopplysninger til utenfor EU/EØS er kun tillatt til land EU-kommisjonen har godkjent, eller under nødvendige garantier etter personvernforordningen. Dette kan være Privacy Shield for leverandører vi bruker med tilhold i USA, bruk av EUs standardkontrakter, eller etter bindende virksomhetsregler. Dersom du vil vite hvilke leverandører vi bruker utenfor EU/EØS, og få tilgang til dokumentasjon av nødvendige garantier, kan du kontakte oss på e-post kine@bakasen.no

 

Sikkerhet:

Vi tar informasjonssikkerhet på alvor, og vi vil alltid gjøre vårt ytterste for å ivareta personopplysningene dine på best mulig måte. Blant annet bruker vi sterke passord, kryptering av data, tilgangskontroll, sikkerhetskopiering og tofaktorautentisering for å sikre dataene våre og hindre at uvedkommende får tilgang til å se, endre, slette eller på noen måter påvirke dataene vi oppbevarer, inkludert personopplysningene dine.

Vi bruker kun anerkjente leverandører av IT- og administrasjonstjenester som webhotell, sikkerhet på nettsiden og PC, virusprogram, e-postleverandør, sikkerhetskopiering, og mer. Vi tillater kun andre å få innsyn i og/eller behandle personopplysningene dine i henhold til våre instruksjoner, og kun der det er strengt nødvendig (f.eks. ved IT-support).

Vi har etablert rutiner for håndtering av brudd på datasikkerhet, og vi vil, ved avvik, sende avviksmelding til Datatilsynet innen 72 timer etter oppdaget brudd. Dersom bruddet medfører høy personvernrisiko, vil vi også varsle berørte registrerte.

 

 

 

Kontaktinformasjon for kineandersen:

Postadresse: Vestre Gjesåsveg 260, 2280 Gjesåsen

Mailadresse: kine@bakasen.no

 

Sist oppdatert: 05.11.2018